Noggrannhet grunden för allt
Bengt-Åke Svensson, som är chef för NCC i Osby, berättar att företaget ursprungligen hette Osby Grus & Schakt som bildades 1968 av bland annat hans bror Sven-Arne. Verksamheten sträcker sig över i stort sett hela Skåne med hjälp av en maskinpark på totalt elva maskiner och maskinister. Uppdragen sträcker sig ofta över längre tid och de har bland annat avtal med Osby och Kristianstads kommun, där uppdragen kan handla om allt från schakt- och grävarbeten för fjärrvärme- och vattenledningssystem till vägbyggen och broar.
– Ibland får vi också akutuppdrag som till exempel vid översvämningarna för några år sedan, då vi fick skicka ut alla maskiner och all personal för jobb dygnet runt, berättar han.
Men förutom de stora uppdragen utför de också en hel del mindre uppdrag åt privatpersoner, som till exempel dränering eller anläggning av en garageuppfart.

Att anlita NCC är enligt Bengt-Åke en garanti för ett professionellt utfört arbete, både med tanke på företagets resurser och de anställdas mångåriga erfarenhet. När det gäller större uppdrag, som oftast läggs ut på anbud, brukar huvudkontoret stå för anbudsgivningen.

NCC

Bransch:
Bygg/Fastighet/Bostad

Telefon: 0479-108 75


Email:
bengt-ake.svensson@ncc.se

Hemsida:
www.ncc.se

Adress:
NCC
Box 27
28321 Osby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN